... a ešte toto som chcel povedať

Kategória: pravidlá
Uverejnené štvrtok, 25. apríl 2019, 17:21
Napísal: PeterP
Prečítané: 699x

Tých, čo  boli na poslednej súťaži v Senci účastníkmi nekonečného vyčkávania na spracovanie výsledkov a  následne  "chaotického" vyhlasovania víťazov možno bude zaujímať, prečo to tak bolo, prípadne či by sa nedalo aj inak ? 

Dúfam, že na najbližšej súťaži v Galante - Čiernej vode bude príjemne teplo,  aby ruky a mozog neboli natoľko zamrznuté.  Počasie však nemôže byť faktorom, ktorý ospravedlní nedostatky pri spracovaní výsledkov súťaže.   Možno preto, že sme po zimnej prestavke vyšli z cviku, v Senci som podcenil viacero okolností, čím som  si zarobil  pri spracovávaní výsledkov na poriadny stres. V dôsledku  chýb, ktoré budú spomenuté nižšie a  vedomia, že štyridsať ľudí v zime a vetre  pri čakaní na výsledkovú listinu už hodnú chvíľu cvaká zubami,  som vo finále nebol schopný zrátať, koľko je 2 + 2 a nieto ešte bojovať so štrajkujúcim počítačom.  Trapasy pri vyhlasovaní výsledkov si už radšej ani nechcem vybavovať.  K tomu sa pridali dodatočné  reklamácie výsledkovej tabuľky po jej zverejnení ... a to už bol dôvod vážne sa zamyslieť.   

Doma nasledovala "analýza" a z nej vyplynula potreba "poučenia".  Aby spracovanie výsledkov v budúcnosti  prebehlo plynulejšie a s menším počtom chýb ( a stresov), spísal som nasledujúce organizačné  odporúčania na prihlasovanie, zapisovanie  jázd a spracovanie výsledkov súťaže.

Zaužívanou praxou je, že pre súťaž pripravujeme  dva  druhy dokumentov.  Štartovné listiny v potrebnom počte, ( osobitnú tabuľku pre každú rozjazdu) a jednu výsledkovú listinu. Doma tlačiareň nemám, takže listiny musím vytlačiť v predstihu. Z praktických dôvodov  aj kvôli počtu súťažiacich je výsledkovú listinu lepšie tlačiť na formát A3. Súťažiacich na listinách zoraďujem podľa čísiel oplachtenia, aby sa lode v tabuľke rozhodcom a zapisovačom ľahšie hľadali.   Týmto chcem naznačiť, že mail v piatok večer pred súťažou o prihlásení ďalších kolegov do súťaže u mňa vyvolá  tie známe "zmiešané pocity". Na jednej strane sa teším, že pribudli do súťaže účastníci, na druhej strane tuším, že v listinách bude zasa "hokej". 

Takže:  

1) Radšej sa  prihlásim včas.  Ak  aj na súťaž nakoniec z nejakých dôvodov nenastúpim, ľahšie sa škrtá, než dopisuje.  Prihlášku  do súťaže  je potrebné zaslať nielen včas, ale aj správne.  Rozhodujúce je  meno a číslo oplachtenia, s ktorým plánujete súťažiť.  Neskoré prihlášky, resp. prihlasovanie a zmeny čísiel až pri registrácii na súťaži spôsobia , že pripravené štartovné listiny sa prepisujú, opravujú a tak sa stanú zdrojom komplikácii a  chýb pri spracovaní výsledkov.   Pre prípad, že predsa sa na súťaž prihlási niekto až pri prezentácii, je potrebné na štartovnú listinu aj výsledkovú listinu súťažiaceho napísať na koniec tabuľky pod rovnakým poradovým číslom.  Asi netreba pripomínať, že loď  s neoznačenými plachtami v zmysle pravidiel triedy RG-65 na súťaži predstavuje problém, ktorý sa už nebude môcť tolerovať.    

 V Senci sme v propozíciach dokonca zaviedli  "pokutu" za oneskorené prihlášky resp. dodatočné zmeny. Samozrejme, ani to neodradilo niektorých súťažiacich od zasielania  prihlášok po uzávierke. V konečnom dôsledku sa "pokuta"  ani  nevyberala, tak čo?  Nabudúce sa budeme v tomto musieť asi polepšiť  :-(

 

Pri spracovaní vysledkov v Senci by možno  pomohol pátrací pes, pretože niektorí súťažiaci sa občas  neunúvali nahlásiť rozhodcovi fakt, že na rozjazdu nenastúpili alebo ju nedojazdili.  Pri skoro štyridsiatich lodiach v súťaži sa nedá očakávať, že  je v silách rozhodcu a zapisovača  automaticky registrovať tieto skutočnosti.  Preto:  

2)  Ak  sa rozjazdy nezúčastním, alebo ju z technických dôvodov nedojazdím, musím túto skutočnosť nahlásiť zapisovateľovi, ktorý do  štartovnej listiny zapíše v jachtingu zaužívané DNS/ DNF   (did not start/ did not finish - neodštartoval/ nedokončil).  V prípade, že na zápise z rozjazdy príslušné číslo pracne nevypátram, nezostáva mi nič iné ako do vysledkovej listiny  predpokladať  DNS/DNF.   

 

S vyššie uvedeným bodom 2) ešte jedna rada:

3) Pri dojazde do cieľa rozjazdy  ohlásim  dostatočne nahlas svoje číslo oplachtenia. Rozhodca by mal ( tiež dostatočne hlasito) potvrdiť zopakovaním čísla oplachtenia, že dojazd dio cieľa zaregistroval a zapísal poradie.  Po ukončení rozjazdy si vo vlastnom záujme kontrolujem správnosť zápisu z rozjazdy. A ak treba, uplatním bez otáľania svoju "reklamáciu" .   Po každej rozjazde je vhodné  výsledky prepísať do výsledkovej listiny a následne vyvesiť. Toto sa v Senci bohužiaľ nedialo a tak sa riešili reklamácie na chyby v zápise až dodatočne po zverejnení výsledkov na internete.

 

Keď sa podarí tieto organizačné požiadavky uviesť do praxe, výsledkom by mali byť po každej jazde zverejnené korektné zápisy poradia súťažiacich z rozjazdy.  V optimálnom prípade bude vyvesená aj celková výsledková listina s aktualizáciou po každej  rozjazde.  Túto si súťažiaci budú mať možnosť priebežne kontrolovať.   Optimisticky sa potom dá očakávať,  že  prepísanie a spočítanie takejto "správne vyplnenej"  výsledkovej  listiny v notebooku bude trvať podstatne kratšie a výsledky budú zverejnené "cobydup".  A ak by  náhodou zlyhala technika, dajú sa vysledky bez väčších problémov zrátať aj ručne.

A ja  sľubujem, že si precvičím funkciu triedenia v programe Excel :-)          

  Peter SVK40