18.06.2024

Tento server používa cookies. Ak nesúhlasíte s cookies, pozerajte prosím na základe nariadenia EÚ iné stránky.

• Hľadá sa webmaster pre túto stránku. Informácie - mail dole. •

OZ YODA je v likvidácii. Server yoda.sk je zrušený. Server nss.yoda.sk je prenesený do nss.rg65.sk.

Návrh bodovania seriálu RG 65 2013

Na budúci rok chystáme ďalšiu seriálovú súťaž. Je navrhnutá zmena na bodové hodnotenie.

 

Hodnotenie seriálu 2012

Návrh hodnotenia seriálu 2013

Rozjazda Dohodnutý (alebo určený usporiadateľom) počet kôl, každému sa meria a zapisuje čas. 1) Dohodnutý (alebo určený usporiadateľom) počet kôl, každému sa zapíše poradie v cieli. Za poradie v rozjazde sa prideľujú body podľa tabuľky nižšie.
Súťaž Spočítajú sa časy za všetky rozjazdy súťažiaceho a odpočíta sa čas za najhoršiu rozjazdu súťažiaceho. Spočítajú sa pridelené body za poradia súťažiaceho v rozjazdách 3) a odpočíta sa výsledok (body) za najhoršiu rozjazdu súťažiaceho.
  Víťazom je súťažiaci s najmenším upraveným súčtom časov. 2) Víťazom je súťažiaci s najmenším upraveným súčtom bodov.
  Body do seriálu sú pridelené naopak, posledný jeden bod, ..., prvý dostane toľko bodov, koľko bolo účastníkov. 4)


Súťažiacim, ktorí sa súťaže nezúčastnili sa do seriálu počíta 0 bodov.
Body do seriálu sú počítané podľa vzťahu:

body = ( 100 + 100 * ( log( c ) – log( p ) ) ) * k
  • c - počet súťažiacich
  • p - poradie súťažiaceho
  • k - koeficient (zatiaľ k=1) 5)
Súťažiacim ktorí sa súťaže nezúčastnili sa do seriálu počíta 0 bodov.
Seriál Poradie v seriáli určuje súčet bodov za jednotlivé súťaže. Víťazom je súťažiaci s najväčším súčtom. Poradie v seriáli určuje súčet bodov za jednotlivé súťaže. Víťazom je súťažiaci s najväčším súčtom. 6)
Najhorší vysledok súťažiaceho v seriáli sa škrtá.
  1. Na súťaži Regata Istopolitana každý súťažiaci po prejazde prvej lode cieľom dokončí svoje kolo. Súťažiacim s menším počtom kôl sa celkový čas dopočíta.
  2. Na súťaži Regata Istropolitana sa jazdila prvá rozjazda za takmer bezvetria a všetky časy boli dvojnásobné než časy popoludňajších rozjázd. Takmer všetkým sa prvá rozjazda škrtala ako najhorší výsledok. Ak však nejaký súťažiaci nedokončil inú rozjazdu, škrtala sa tá ako najhoršia a (zlý) čas z prvej rozjazdy ostal. Hodnotenie podľa času vytvára rozdiely medzi rozjazdami s rôznymi podmienkami.
  3. Tu sú dve možnosti, bodovanie každej rozjazdy môže byť a) lineárne b) bonusové (tabuľka dole).
  4. Doterajší systém zvýhodňuje víťazov dobre (početne) obsadenej súťaže. Víťaz súťaže s dvadsiatimi účastníkmi dostáva do seriálu dvojnásobný počet bodov než víťaz súťaže s desiatimi účastníkmi. Kto sa súťaže nezúčastnil, dostáva do seriálu 0 bodov.
  5. Koeficientom sa pridáva bonifikácia súťaží vyššej úrovne, napríklad 3 pre súťaž doma na rybníku, ..., 7 pre majstrovstvá sveta. Ak sú súťaže rovnakej úrovne a koeficient je rovnaký, jeho hodnota neovplyvňuje celkové poradie. Ak usporiadame majstrovstvá Slovenska (jednu zo súťaží tak označíme), môže mať vyšší koeficient.
  6. Je možné nezapočítať najhorší výsledok súťažiaceho v seriáli, čo umožni napr. v prípade neúčasti alebo vážnej technickej poruchy na jednej zo seriálových súťaží stále "bojovať" o predné pozície v seriáli. Predpokladá sa cca 5 súťaží v sezóne.

 

Bodovacia tabuľka:

poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...
lineárne bodovanie 1 2 3 4 5 6 7 8 ...+1...
bonusové bodovanie 0 3 5.7 8 10 11.7 13 14 ...+1...

Ak loď rozjazdu neodštartovala alebo nedokončila alebo bola diskvalifikovaná, alebo ak súťažiaci vzdal rozjazdu, súťažiaci dostane za umiestnenie v cieli počet bodov o jeden viac než je počet bodov za najhoršie umiestnenie v celkovom počte lodí prihlásených do súťaže. (Pri lineárnom bodovaní je to počet účastníkov + 1.)

Bonusové (nelineárne) bodovanie a logaritmické bodovanie sú prebrané z jachtárskych pravidiel.

Prosím vyjadrite sa.

Komentárov  

 
#2 marian_r 2013-01-18 10:39
ladous

Dále si myslím, že nějaké body za projetí cílem by měl dostat každý, když už se na soutěži ukázal. V celkovém seriálu by tak mezi s sebou mohli soupeřit i adepti na poslední a předposlední místo. Vzájemné hecování motivuje k lepším výkonům.


ladous

Podle mně je myšlenka škrtání nejhoršího výsledku v sezóně každému soutěžícímu dobrá: 1. Favorit celého seriálu si tak bude moci odskočit na nějakou rodinnou akci apod., aniž by musel kalkulovat nad tím, že se tím připraví o jisté první místo. 2. Pokud se stane, že z nějakých technických důvodů jednu soutěž nedokončí zcela zdárně, opět má naději na výhru. 3. Nováčci, kteří nestihnou první soutěž v roce, mají ještě šanci favoritům zatopit. Protiargumenty jsou: 1. Ti, kteří poctivě nevynechají ani jednu soutěž, přijdou o jeden ze svých výsledků, který by jim možná pomohl předběhnout favorita. 2. Může se stát, že kvůli škrtání se na některé akci sejde málo modelů, protože někteří už budou mít své výsledky v celém seriálu víceméně jisté.


PeterP

Komentár ku komentáru SVK22: Škrtanie najhorších výsledkov by súťažiaci mali skôr vítať :-) Jedná sa o akúsi "ochranu" pre náhodným výpadkom. Napríklad máš technickú poruchu na lodi. Alebo sa pri jazde zamotá Tvoja loď s inou loďou a už nedokážeš dohnať stratu. Tým pádom, ak by si aj vo všetkých ostatných rozjazdách mal dobré umiestnenie, jedna nehoda alebo náhoda Ťa odsunie do nenávratna. Podobne škrtnutie najhošieho výsledku za neiktorý z pretekov v seriáli má zmysle v tom, že môžeš niektorú súťaž vynechať ( z akých koľvek dôvodov - choroba, dovolenka, ...) a stále môžeš bojovať o predné umiestnenie. V doterajšom seriáli sme tak neurobili, a niektorí kolegovia, ktorí sa nemohli zúčastniť napríklad RI2012 veľmi veľa v rebríčku stratili. Takže škrtanie najhoršej jazdy/preteku v seriáli navrhujem ponechať Prideľovanie bodov pre víťaza priamo závislé podľa počtu účastníkov sme mali doteraz, a tiež sa to neukázalo ako vhodné. Zasa ako príklad uvediem Regatu Istropolitana, kde bolo dvakrát toľko účastníkov, ako počas roka bežne jazdilo. Tým pádom aj takí, ktorí celý rok neboli na žiadnej súťaži a dobre zabodovali na RI, predbehli vďaka jednej súťaži tých, ktorí počas roka súťažili, ale ich súčet bodov nebol príliš vysoký. Navrhnutý systém korešponduje s medzinárodne akceptovanými pravidlami bodovania. Takže po roku skúsenosti sme sa rozhodli zosúladiť bodovanie s ostatnými jachtármi. Dúfame, že keď to funguje inde, bude to aj pre RG-65ky.


SVK22

Nie som v súťažiach zbehlý, ale bodovanie by malo byť jednoduché, trochu spravodlivé a trochu aj "hravé". Bodovanie na čas vidím ako nie celkom vhodné. Škrtanie najhorších výsledkov sa mi tiež nepáči - to ako keby ste niekomu škrtli jeho účasť na preteku. Navrhujem preto takéto bodovanie: 1. Prideľovanie bodov podľa umiestnemia v každom preteku (jazde). 2. Víťaz dostáva počet bodov rovnajúci sa počtu zaregistrovanýc h účastníkov pred štartom na preteku + prémiu za prvé miesto (napr. 10 bodov). 3. Každé ďalšie umiestnenie je hodnotené ako podľa b.2. s tým, že prémiu za umiesnenie dostávajú len druhý v poradí (napr. 6 bodov) a tretí v poradí (napr. 3 body). 4. Jeden bod dostáva posledný účastník, ktorý odštartuje a prejde aspoň jedno kolo. 5. Žiaden bod nedostáva účastník, ktorý nedokončí ani jedno kolo.
 
 
#1 marian_r 2013-01-18 10:35
Alexander

Bodovanie podľa návrhu pre rok 2013 bolo odskúšané na Draždiaku.Podľa môjho názoru plne vyhovuje a je oslobodené od merania času,a ďalšieho vyhodnocovania. Poradie je po prvom v cieli ľahko hodnotiteľné a netreba dojazdiť zvyšné kolá meškajúcich.


marian_r

Bodovania každej súťaže 2012 sú tu uvedené, pozri články - rg65 - akcie - 2012. Prvý dostal toľko bodov, koľko bolo účastníkov. Posledný dostal jeden bod. Počty účastníkov boli 10 a 12, okrem RI 2012 (22 účastníkov). Takže viac sa oplatilo vyhrať dobre (početne) obsadenú súťaž. Pred RI 2012 (t.j. pred poslednou súťažou seriálu) som prepočítaval bodovania podľa navrhovaného plachtárskeho systému s koeficientami použitými v ČR (101 a 1000) a poradie sa nezmenilo, okrem myslím piateho a šiesteho miesta.


alexander

Som pomalší v myslení.Bonusov é bodovanie a bodovanie do seriálu asi nie sú zhodné.Pomohol by mi pre pochopenie príklad z bodovania niektorého závodu z r.2012(najmenej obsadeného).Por adie v preteku je jasné,ale koľko bodov dostane kto do seriálu?Ako je kompenzovaná nízka účasť voči plne obsadenej?


ferodedek?

Meniť kompletnú loď počas súťaže sa mi nezdá. Nikde som nevidel výsledkovú listinu so zapísanými dvomi loďami v jeden ďeň. v konečnom dôsledku aj autá pretekajú s jedným strojom a nemenia to s výmenou gúm. Zostal by som pri výmene schválenej sady plachiet, a kylu. Do je dostatočná flexibilita na vyladenie lode na varianty vetru.


ferodedek?

Se škrtnutím nejhoršího výsledku v seriálu bych souhlasil, neboť jak se ukázalo letos na Těrlicku, kdy se neškrtalo, tak nedojetí do cíle (žádný výsledek) znamenalo odsunutí i rychlých lodí do druhé poloviny výsledků startovního pole. Jinak bych souhlasil, ale nomohu to přesně posoudit, protože tuto kategorii zatím nejezdím. Možná by nebylo od věci se pokusit spojit s Poláky, kde je to velice oblíbená třída, jak to dělají tam. Letos měli podobné problémy s dohadováním kolem hodnocení.


marian_r

Podľa medzinárodných pravidiel je nutné jazdiť celý deň s jednou loďou a s jedným kýlom (závažím). Plachty sa môžu použiť všetky tri sady. (Z hlavy, pozriem a upresním.)

7 REMOTE CONTROL EQUIPMENT
7.1 General Radio systems with 2 (two) control functions shall be used. One function will act only on the rudder, and the other will act only on the sheets. During the races of the day, one will use only the declared rigs, one keel (with its ballast) and one rudder.

7.2 Replacements No component of the boat nor its equipment, except the batteries of the equipment of radio, shall be replaced during the races of the day, except if the element to be replaced is broken or lost during the event and that the ODD considers that this breakage or loss is really fortuitous and accidental. There is no restriction about replacement of RC equipment batteries during the races of the day.


Alexander

V pravidlách nie je ošetrené použitie viacerých lodí v jednotlivých rozjazdách.Napr .pri slabom vetre poplávam s Coriolisom,keď začne duť silnejší nasadím Al Caravan.Výmenu bomby na kýli asi netreba obmedzovať.Čo poviete? Alexander
 

You have no rights to post comments