14.12.2019

Tento server používa cookies. Ak nesúhlasíte s cookies, pozerajte prosím na základe nariadenia EÚ iné stránky.

• Hľadá sa webmaster pre túto stránku. Informácie - mail dole. •

Manta na pátý pokus

A keď už sú tie Vianoce a my všetci sme (zväčša) poslúchali, naši kamaráti z Prahy  Ivoš a Honza nám poslali darček v podobe inšpiratívneho článku o stavbe modelu Manta.  Tak si pekne posadajte, nasaďte okuliare na čítanie a zaostrite monitor. Kde bolo tam bolo ...

 09   

 

Popíši vám náš postup stavby modelu Manta od Andrease Hoffmanna. Začnu ale u jiné konstrukce stejného autora, a to NeKst Round, který byl  naší první lodí kategorie RG65. Podrobněji jsem zmíněný vývoj popisoval na MoNaKu, takže jenom stručně o našich postupech. První dva NeKsty jsme postavili s Honzou Hykem v podstatě na vyzkoušení – vyhovovala nám velikost lodi a chtěli jsme vyzkoušet oplachtění swing rig pro jednoduchost instalace.

01

Obr. 01

 

Jízdní vlastnosti nás příjemně překvapily a to i přes relativně jednoduché vybavení. Protože modely zaujaly i další kamarády, tak jsme se odhodlali k „hromadné“ stavbě dalších monotypových lodí, opět to byl vlastně NeKst s mírně upravenou palubou. Konstrukce s plaňkováním z balzy 3mm, laminovaná dvěma vrstvami skla gramáže 80. Kýly, kormidla a zátěže jsme nakoupili na Coriolise a bez úprav použili. Díky podpoře firmy Hacker model najdete na lodích řadu dílů vytvořených SLS technologií, takže jsme použili řešení se servem plachet s dlouhou pákou, kde z prostorových důvodů prochází otěž přes kladku a poté vystupuje na palubu. Oplachtění tvoří stěžeň z uhlíkové trubky 6/5 v horní části nastavený trubkou 5/4. Crane je laminovaný z uhlíkového provazce v jednoduchém přípravku. Ráhno má jádro z balzy 3mm, na úzkých stranách páskované uhlíkem 3x0,5mm a laminované sklem.

 

Plachty jsou z „celofánu“, tedy z transparentní folie na balení knih lepené na známém přípravku. Palubní zdroj je LiPol 2s kapacity 800mAh, serva HV.

02 

Obr.02

 

Tíhu stavby trupů s broušením, kytováním a stříkáním nesl statečně Honza, ale dával najevo, že „už nikdy“ J. Tak jsme hledali alternativní technologii – ale s vyloučením laminování do negativní formy, chtěli jsme zůstat u jednodušších postupů. Současně jsme hledali cestu, jak zlepšit výkony našich modelů.

 

Tady je na místě zmínit, že veškeré naše konstrukční počiny projektuje Honza v programu Solidworks, což je sice pracné a vyžaduje značnou zběhlost, na druhou stranu program umožňuje zkoušet různé varianty tvaru trupu, briskně spočítá výtlak, omočenou plochu apod. Navíc jde navrhnout vnitřní vybavení bez kolize hmot… A právě pod rukama Honzy a za mého kibicování se zrodil další typ, vedený snahou o co nejmenší odpor, tedy úzký trup a co nejmenší hmotnost. No a taky jsme se zabývali v návrhu prismatickým koeficientem, rozložením hmot, výtlaku a podobnými prvky. Výsledkem byl projekt nazvaný hBritt, kde jsme vyzkoušeli i jinou technologii stavby trupu. Postavili jsme pozitivní kopyto, tedy model trupu, který jsme posléze neseparovali a laminovali. Pro zjednodušení povrchové úpravy jsme použili transparentní latexovou folii, kterou jsme „natáhli“ po obvodu celého trupu a válečkem vyhnali veškeré vzduchové bubliny.

 03

Obr. 03

 

Výsledkem je vcelku slušný povrch, někdo dokáže použít probarvenou pryskyřici a povrch už dále neupravuje. My jsme takové kvality nedosáhli, ale povrchová úprava je při tomto postupu méně pracná. Ve snaze ušetřit váhu jsme na trup použili dvě vrstvy 80g, což je hezké, ale tuhost takové skořepiny opravdu není velká J. Loď má jednoduchou rovnou palubu vyříznutou z plastu trl. 1mm, ale velkým problémem bylo dodržení geometrie trupu, do kterého bylo ještě potřeba mezi dno a palubu správně vlepit celek uložení kýlu a stěžně. Jak to ale provést, když máte v ruce předmět váhy 60g, ale připomínající tuhostí rozkrojenou PET lahev? Cestou byla pomocná vnější konstrukce tvořená žebry s výřezy, stejně tak uvnitř byla další pomocná konstrukce.

 04

Obr.04

 

Zprovoznili jsme dvě lodě tohoto typu, oplachtění, kýly i kormidla zůstaly stejné, jako u předchozích lodí, váha je cca 900g. Nový typ splnil naše očekávání a v našich obvyklých podmínkách se slabým větrem dokáže uplatnit své výhody.

 05

Obr. 05

 

Pro ilustraci je ještě třeba uvést, že pro transport takového trupu Honza udělal specielní přepravní kufry… Lodě i zmíněné přepravní kufry jste mohli vidět na soutěži v Senci. Tady ale nepanovalo počasí, ve kterém obvykle jezdíme :-D Silný vítr, ve kterém bych refoval plachtu i na mé velké plachetnici, byl pohromou pro naše modely, neměli jsme ani menší plachty. Takže plachty „A“, speciál do mírného vánku, no byl to mazec. J

 

            Ponaučení, mimo nutnosti výroby oplachtění „B“, byl nedostatečný výtlak přední části lodi, kde zejména u oplachtění swingrigg, kde si nepomůžeme schováním kosatky za main. To potom vede k zanoření přídě až po stěžeň, kormidlo se dostává z vody a loď je neovladatelná. Další projekt měl více výtlaku v oblasti přídě a byl tvarován tak, že omočená plocha trupu se při náklonu v podstatě neměnila, slibovali jsme si od toho neutrálnější chování lodi. Technologie zůstala stejná, pozitivní kopyto olaminované za použití latexové folie, rovná paluba z plastu.

 06

Obr. 06

 

Oplachtění, kýl a kormidlo stejné. Jízdní zkoušky nás ale zklamaly, takže se jednalo o klasickou slepou uličku. J Pozitivem snad bylo jen vyzkoušení jednoduššího systému „tahání“ otěže kratší pákou na servu přes kladku.

 

            Dali jsme hlavy dohromady a rozhodli jsme se postavit Mantu, takže okruhem jsme se vrátili ke konstrukcím Andrease. Ten dal k dispozici dokonce výkres ve formátu dxf, ale stejně následovalo překreslení v solidworks. Díky tvarům trupu bylo jasné, že koncept laminovaného dna trupu a plastové paluby nejde použít. Protože jsme stále nechtěli jít cestou negativní dvoudílné formy, vymysleli jsme si rozdělení modelu ve vodorovné rovině a laminování stejnou technologií, jako v předchozích případech.

 07

Obr. 07

 08

Obr. 08

 

Následovala již několikrát vyzkoušená příprava vnitřní konstrukce z žeber, poté plaňkování balzou, obroušení a laminování horní i spodní poloviny, ty byly spojeny pomocí čepů v překližkové základně kopírující půdorysný tvar dělící roviny.

 09

Obr. 09

 10

Obr. 10

 

Laminování obou polovin opět proběhlo s použitím latexové folie, použili jsme tři vrstvy skla 80g a k tomu vrchní cca 30g. Výsledek dává relativně pevné skořepiny a připraveným osazením pro centrální uzel ze sintru. Už ve fázi příprav tohoto postupu jsme řešili problém správného slepení obou polovin trupu. Tuhost skořepin jsme ale jenom odhadovali a původně jsme plánovali, že bychom zevnitř nalepili na spodní polovinu zevnitř pásek tenkého laminátu přesahující dělicí rovinu a nasadili horní polovinu a ve stykové spáře zafixovali vteřinovým lepidlem, poté vyřízli otvory v palubě a tudy zevnitř přelaminovali spáru. Tento postup ale nadával záruku přesného slícování, takže jsme nakonec zvolili následující postup. Z balzy 3mm jsme vyřízli dva totožné půdorysné tvary dané dělící rovinou. Uvnitř těchto půdorysů je otvor, který umožní vložit s rezervou středový uzel ze sintru a dále středící otvory na kolíky k zajištění stejné pozice obou výřezů. Každou z těchto balzových pomocných desek jsme vlepili do vylaminované poloviny trupu a bodově přilepili. Potom bylo třeba vložit středový prvek a obě poloviny sesadit k sobě a zkontrolovat. Další operací bylo slepení obou polovin zvenčí tenkým páskem skelné tkaniny s vědomím, že to si musí držet, ale že vše bude třeba nakonec odbrousit. Potom jsme v palubě vyřízli otvory a jimi odstranili vnitřní pomocné balzové „půdorysy“. Následovalo přelaminování spoje zevnitř dvěma pásky skelné tkaniny 80g.

 11

Obr. 11

 

 

 

Nyní byl čas na odbroušení vnějšího spojení obou polovin, zalepení a přelaminování středového uzlu a vlepení přídě a zádě. Tím byl stavebně připravený trup na známé operace kytování, broušení, plnič, základ a vrchní barvu.

 12

Obr. 12

 

 Kýl se zátěží zůstal stejný, kormidlo má ale větší plochu, také oplachtění doznalo změn. Na stěžeň je použita konická trubka Shark a plachty jsou z mylaru. Jako u předchozích typů má stěžeň dvě pozice a možnost náklonu. Proč tyto změny? Původní stěžeň neměl dostatečnou tuhost a za silnějšího větru se viditelně deformoval a tím se měnilo nastavení plachet. Proto Shark, který je vlastnostmi o třídu výše. Plachty z průsvitného materiálu mají několik nevýhod – od průtažnosti až po špatnou viditelnost, například stačí zvlněná voda s odrazem sluníčka a nevidíte prakticky nic.  Od větší plochy kormidla si slibujeme menší odpor, kdy na stejný manévr stačí menší výchylka.

 13

Obr. 13

 

Honzova loď je již plně připravena na zkoušky na vodě, výsledná váha je 960g. V současné době jsou ale rybníky buď vypuštěné, nebo zamrzlé, tak Manta čeká na první plavbu a my netrpělivě čekáme také.

 

Ivoš Michal a Honza Hyk

 

Komentárov  

 
#1 Ivos 2017-12-22 12:17
Snažil jsem se o stručný popis stavby modelu Manta, protože se asi nenajde příliš mnoho těch, co by chtěli tento opravdu pracný postup realizovat. V případě zájmu samozřejmě odpovím na eventuelní dotazy o podrobnostech stavby.Ivoš
 

You have no rights to post comments