16.10.2018

Tento server používa cookies. Ak nesúhlasíte s cookies, pozerajte prosím na základe nariadenia EÚ iné stránky.

• Hľadá sa webmaster pre túto stránku. Informácie - mail dole. •


 

 finančne podporila v školskom roku 2015/2016
krúžok lodných modelárov a elektrotechnický krúžok v CVČ Bratislava I.

ďakujeme


Môže vás zaujímať:  Magnetický vypínač.

obsah
prihlásenie

najnovšie komentované články
krátke správy
 • 07.08.2017 vymazaní: "inurim", "Ranbyrig", "toby47 ", "Ortric", "dionigi34"
 • 12.06.2017 vymazaní: "joomla", "Oswsnos"
 • 12.04.2017 vymazaní: "pirati", "Gctric", "he2ska"
 • 03.04.2017 vymazaní: "Cctic", "Gokric", "TimothyDag", "test"
 • 22.03.2017 vymazaní: "test", "Ferdinand xxxx"
 • 08.03.2017 opravené registrovanie nových prispievateľov
 • 01.03.-03.03.2017 patch Joomla
 • ...

 

Pravidlá bodovania RG 65 SK 2013, 2014

V roku 2013 sú súťaže seriálu RG 65 SK hodnotené nasledovne:

Rozjazda: Dohodnutý (alebo usporiadateľom určený) počet kôl, každému sa zapíše poradie v cieli. Za poradie v rozjazde sa prideľujú body podľa lineárneho bodovania:

Bodovacia tabuľka:

poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...
lineárne bodovanie 1 2 3 4 5 6 7 8 ...+1...
bonusové bodovanie 0 3 5.7 8 10 11.7 13 14 ...+1...

Ak loď rozjazdu neodštartovala alebo nedokončila alebo bola diskvalifikovaná, alebo ak súťažiaci vzdal rozjazdu, súťažiaci dostane za umiestnenie v cieli počet bodov o jeden viac než je počet bodov za najhoršie umiestnenie v celkovom počte lodí prihlásených do súťaže. (Pri lineárnom bodovaní je to počet účastníkov + 1.)

Súťaž: Spočítajú sa pridelené body za poradia súťažiaceho v rozjazdách a odpočíta sa výsledok (body) za najhoršiu rozjazdu súťažiaceho. Víťazom je súťažiaci s najmenším takto upraveným súčtom bodov.

Seriál: Body do seriálu sú počítané podľa vzťahu:
body = ( 100 + 100 * ( log( c ) – log( p ) ) ) * k

 • c - počet súťažiacich
 • p - poradie súťažiaceho
 • k - koeficient (zatiaľ k=1)

Súťažiacim ktorí sa súťaže nezúčastnili sa do seriálu za túto súťaž počíta 0 bodov.

Poradie v seriáli určuje súčet bodov za jednotlivé súťaže. Víťazom je súťažiaci s najväčším súčtom. Najhorší vysledok súťažiaceho v seriáli sa škrtá.


Doplnené 07.02.2014:

Pre rok 2014 ostávajú pravidlá nezmenené.

You have no rights to post comments